Fianarana zaitra @ teny malagasy.

2013-02-23 @ 10:18 in Resaka rehetra momba ny zaitra

 

Ho antsika Reny!

 

Tsy voatery mividy lafo ireny touffé ireny akory raha

te-hampiankanjo tsara ny zaza, mila mahay mandresy lahatra

ny tenanao hoe vitako io dia vita! sa ahoana hoy ianao?

Nofidiana ho anao ary ity lesona tsotsotra ity hanampy raha

liana @ izany ianao. Raha te-hijery ireo lesona hafa momba

ny zaitra ianao dia aza hadino ny mitsidika ny zaitra-couture-mode  fa misy fanazavana sy lesona hafa koa ao.

Mazotoa ary e!

 

AKANJON'ANKIZIVAVY

(03 ka hatramin'ny 12 taona)

 

 

Fitaovana ilaina

  

1)-Metatra

2)-Fitsipika

3)-Pensilihazo

4)-Gaoma

5)-Taratasy be velarana

6)-Ravin-damba : halavan'ny akanjo miverina indroa ampiana 10cm ka hatramin'ny 20 cm arakaraky ny tona (zaza 03 taona : 100 cm x 80 cm)

7)-Bokotra efatra (4) ho an'ny zaza 03 taona)

8)-Milina fanjairana

  

Fakana Refy

  

1)- Manodidina ny tratra                        5)- Velaran'ny lamosina

2)- Manodidina ny vozona                     6)- Velaran'ny soroka

3)- Halavan''ny anoloana                       7)- Manodidina ny sandry

4)- Halavan'ny akanjo                            8)- Haavon'ny vodihelika

  

Haben'ny Zaitra

  

Eo @ tanany        :           - Vodihelika               = 1 cm

                                               - Manaratanan   = 1,5 cm

                                               - Lohatanana     = 2 cm

@ tenan'akanjo   :           - Vozona                     = 0,5 cm

                                               - Lohasoroka     = 1,5 cm

                                               - Manaratena     = 1,5 cm

                                               - Vodiheika        = 1 cm

                                               - Andilana          = 1,5 cm

Ny zipo                :           - Sisiny                       = 1,5 cm

                                               - Andilana          = 1,5 cm

                                               - Morontongony = 4 cm

                                               - Lamba didy sompirana = 2cm x 28cm

  

Fomba fanjairana

  

1)-Manao vikavika mahalana isaky ny fiforetan'ny lamba sy afovoan'ny andamosina

2)-Zairo ny afovoan'ny andamosina

3)-Akambano @ zaitra mivelatra ny soroka sy ny manaratena

4)-Akambano ny sisin'ny zipo

5)-Aforeto ny arotaninandro aoriana @ tenan'akanjo

6)-Vikavikao sy ampifanindrio ny afovoany andamosina ka ny ankavanana no ataovy ambonin'ny ankavia.

7)-Akambano @ zipo ny tenan'akanjo (zaitra mikombona)

8)-Zairo ny manaratanany

9)-Paingory eo @ toerana misy azy ny tanany ka kendreo mba hifanandrify ny zaitra eo@ soroka sy ny afovoan'ny tanana.

10)-Manao vikavika avy eo manjaitra

11)-Zairo @ zay ny potrabozony ary avadiho @ lafitsarany

12)-Apetaho ny  potrabozon'akanjo (manomboka eo afovoany andamosina), vikavikao avy eo

13)-Apetaho manaraka ny vozony ny didy sompirana avy vikavikao sy zairo milina

14)-Avadiho dia avilino 1 cm rehefa vita

15)-Vikavikao ary avilino tanana ny lohatanany sy ny morontongony

16)-Ataovy ny aronjaitra rehetra

17)-Mariho sy ataovy ao afovoany andamosina ny lavabokotra mitsangana ka miala 1 cm avy eo ambony ny voalohany ary 7 cm ny elanelan'ny lavabokotra tsirairay

18)-Apetaho afovoan'ny ilany havia ny bokotra

 

Izay aloha ny hatreto,

fototra ihany ireo  fa anjaranao ny manovaova azy araka ny modely tianao sy mahafinaritra anao!

 

 

Lesona zaitra, tsotra raha mazoto ianao!

2013-02-22 @ 11:02 in Resaka rehetra momba ny zaitra

Elaela izay no tsy nahitana an'i touky teto amin'ny blaogy, tsy taiza akory fa teo ihany fa noho ny fiovana asa dia tapaka aloha ny fitohizan'ny blaogy. Ho an'izay liana @ resaka zaitra,

Manomboka izao anefa dia efa azonao jerena ny tohin'ny lesona, sady efa nazavaina tsara araka izay mety indrindra fa anjaranao no mampihatra azy any an-trano.

Raha hiditra hijery ny zava-baovao ianao

Ho anao liana amin'ity serazaitra ity dia aza hadino ny miditra mpikambana ato mba ahafahanao mahafantatra ny fisian'ny lesona sy ny lahatsoratra vaovao. 

Raha misy manahirana na tsy mazava dia aza misalasala manontany.

Azonao atao ihany koa ny mifanakalo hevitra sy mifampizara traikefa @ ireo namana @forum serazaitra

Raha misy traik'efa tianao zaraina @namana dia manasa anao hanoratra amin'ity adiresy ity : serazaitra@yahoo.fr

mba ho fanatsarana sy ho fanohanana ny blaogy satria 

"mahasoa ahy ka zaraiko amin'ny hafa"

Tsy misy fetrany fa rehefa hitanao fa nahasoa anao ka mety ahasoa ny hafa ary tianao hozaraina dia raisina an-tanandroa. Toy ny lakozia, fikarakarana vatana, tarehy, ny ankizy, lamaody, fanaingona trano, jaridaina sns e. 

Raha misy toro-hevitra koa dia iangaviana ianao mba hanoratra, mankasitraka e!

 

 

 

Mipetraka ambany

Sary fanatanjahantena ho an'ny bevohoka

Mampirindra tsara ny saina sy ny vatana. Mipetraha  mahitsy tsara,  ahitsio tsara ny lamosina, akambano toy ny hoe hivavaka ny tanana roa, toy io amin’ny sary io. Ampifanandrifio tsara ny ratsan-tanana afa-tsy ny ankibe izay aforitra hiditra ao anatiny.

Mifoka rivotra mafy ary somary atosika amin’ny ratsan-tanana. Tazomy eo tokony ho 10 segondra.

Avoahy moramora miaraka amin’ny famotsorana ny tanana. Manaova toy izany matetika dia ho hitanao ny vokany e!

 

Midaboka miankavia

 

Sary fanatanjahantena ho an'ny bevohoka
Ity no position tsara indrindra mampirindra ny fikorinan’ny rà eo amin’ny vehivavy bevohoka sy ny zazakely ao an-kibo.

 

 Midaboka miankavia, atsotra tsara ny tongotra, atao toy ny ondana ny tanana iray. Mba ahazo aina kokoa dia asio ondana malemilemy eo amin’ny lohalika havanana sy eo ambanin’ny kibo. Ankipio ny maso dia aza mieritreritra zavatra hafa intsony.